free html web templates
"W poczuciu zmienności tkwi zawsze nadzieja lepszego" - Antoni Kępiński

Psychoterapia

Zapraszam do mojego gabinetu psychoterapeutycznego.

Oferuję pomoc psychologiczną dorosłym oraz młodzieży w rozwiązywaniu różnych trudności emocjonalnych, w poszukiwaniu swoich zdolności i rozwijaniu poczucia wpływu na swoje życie.

Jolanta Szczucińska

Mobirise

Jolanta Szczucińska

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam studia o kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dalsze kształcenie kontynuowałam w 4-letniej Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) w Krakowie. W lipcu 2010 roku zostałam certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (cert. nr 9) oraz formalnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT). Od 2014 jestem również certyfikowanym psychoterapuetą Gestalt w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt (cert. nr 101/2014).

Odbyłam szkolenia ukierunkowane na pomoc i wspieranie osób borykających się z różnymi trudnościami (takimi jak choroba somatyczna, kryzys emocjonalny, depresja, zaburzenia lękowe). Swój warsztat pracy rozwijam od kilku lat m.in.: poprzez pracę w placówkach medycznych i oświatowych, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz współprowadząc szkolenia i warsztaty dla osób z różnych grup społecznych.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Oferta


Konsultacje indywidualne
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży i dzieci


Psychoterapia to praca nad rozwiązywaniem przeżywanych trudności, uświadamianiem sobie źródła ich pochodzenia i ich wpływu na całokształt życia. Celem psychoterapii jest rozwój poczucia wpływu na swoje życie, możliwości wyboru i podejmowania decyzji, poczucia sensu własnego istnienia.

Psychoterapia Gestalt charakteryzuje się przede wszystkim pracą nad rozwojem swojej osobowości poprzez uświadamianie i integrowanie ze sobą sposobu myślenia, emocji, stylu zachowania oraz wrażeń z ciała. Jest to możliwe dzięki relacji terapeutycznej, której głównym odniesieniem jest to, co dzieje się realnie, Tu i Teraz.

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji mających na celu określenie potrzeb i trudności klienta, motywacji do pracy terapeutycznej oraz podjęcia ewentualnej współpracy farmakologicznej. Dalsze spotkania odbywają się raz w tygodniu w ustalonym dniu i o ustalonej porze.

W swojej pracy psychoterapeutycznej kieruję się zasadą, iż każda osoba jest ważna i niepowtarzalna, niesie w sobie mądrość, którą potrzebuje odkryć, aby móc pełniej i swobodniej żyć.

Komu pomagam

Towarzyszę i pomagam osobom, które w swoim codziennym życiu doświadczają:

  • trudności w nawiązywaniu, podtrzymywaniu relacji z różnymi osobami
  • silnego lęku, stresu i napięcia emocjonalnego
  • poczucia braku własnych umiejętności i zdolności
  • różnych symptomów somatycznych utrudniających swobodne funkcjonowanie
  • trudności w wyrażaniu własnych emocji i przeżyć
  • przemocy, przekraczania osobistych granic i nadużycia
  • kryzysowych momentów życiowych (żałoba, rozwód)

Gabinet w Wieliczce 

ul. Orzechowa 6
32-020 Wieliczka


Dane kontaktowe

Jolanta Szczucińska
tel: 691-537-905
e-mail: j.szczucinska@gmail.com